Monday, 13 January 2014

PROJEK KANDANG KE-2 DAN TANAMAN RUMPUT NAPIER TAIWANBISA AGRO FARAM mengorak langkah lagi apabila projek kandang kedua dan projek tanaman rumput Napier Taiwan akan diusahakan pada awal Februari 2014. Projek tanaman rumput Napier Taiwan ini mengambil keluasan tanah seluas 1 ekar bantuan yang telah diperuntukkan oleh Pejabat Haiwan dan Veterinar Selangor diatas keyakinan pihak terbabit dengan usaha-usaha awal Bisa Agro Farm dalam penternakkan kambing khususnya kambing baka Boer yang telah beroperasi setahun yang lalu. Pada masa ini rumput Napier yang sediada tidak mencukupi bagi keperluan makanan kambing sediada.

Bisa Agro Farm juga bakal membina kandang kambing ke-2 disebelah tapak kandang kambing sediada bagi menampung projek pembakaan kambing Boer diladang Bisa Agro Farm  pada masa hadapan. Kandang baru ini juga boleh memuatkan dalam 100 - 150 ekor baka kambing Boer pada satu-satu masa. Dengan terbinanya kandang baru ini nanti dijangka kelahiran anak-anak Boer boleh menjangkau 100 - 200 ekor setahun.

Suasana ladang yang kondusif sangat penting bagi menyediakan persekitaran yang baik bagi ternakan kambing Boer ini, makanan dan rumput yang cukup, serta kandang yang sesuai boleh merangsang pertumbuhan dan kadar pembiakan baka-baka kambing Boer ini. Oleh yang demikian Bisa Agro Farm mengambil langkah inovasi bagi mengembangkan ladang ini setaraf dengan ladang-ladang yang telah lama berada dalam industri penternakan di Negara kita. Mudah-mudahan hasrat murnin ini tercapai dan usaha kerajaan menjadikan perladangan dan penternakan ini sebagai satu perniagaan mencapai objektifnya.

Wallahu'alam.

No comments:

Post a Comment